Wat kost een activiteit bij Autifit?

De kosten voor de activiteiten bij Autifit zijn €19,50 per uur. De betalingswijze gaat per maand. De Autifit activiteiten kunnen vergoed worden vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB). Deze Autifit activiteiten zijn speciaal afgestemd op een kind met een ASS. Hierbij wordt er gewerkt met een vast programma in een klein groepje zodat er voldoende individuele begeleiding en aandacht is voor het kind.

  • PGB

Bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) kunt u een indicatie voor uw kind met autisme aanvragen. Het CIZ beoordeelt of u recht heeft op zorg via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). U kunt de indicatie aanvragen d.m.v het downloaden van een aanvraagformulier-AWBZ Zorg. Op dit formulier kunt u ook vermelden of u een PGB wilt aanvragen voor uw kind. Dit is een geldbedrag waarmee men zorg, hulp of een voorziening kan inkopen. De zorgbehoevende kan dan zelf de hulpverleners, begeleiders of voorziening uitkiezen. Link: http://www.ciz.nl/voor-professionals/aanvragen-awbz-indicatie.

Kijk of uw kind in aanmerking komt voor een PGB met onderstaande link: http://www.pgb.nl.