Starttijden

De activiteiten beginnen op tijd. De kinderen worden 10 minuten voor aanvang van het lesuur verwacht. Zodat er voor hen voldoende tijd is voor het omkleden in de kleedruimtes en er op tijd gestart kan worden met de sportactiviteiten.

Kleding/ schoeisel
Verplicht om met binnenschoenen te sporten en gepaste sportkleding te dragen. Zorg voor schoenen zonder zwarte zolen.
Ons advies is om drinken mee te nemen tijdens de trainingen (bidon/ flesje water).

Roken
Roken is niet toegestaan in de gymzalen.

Mobiele telefoons
Mobiele telefoons staan uit en blijven achter in de kleedkamer, net zoals als alle andere waardevolle spullen.

Brengen/ ophalen
Het is niet de bedoeling dat ouders tijdens de activiteiten in de gymzaal blijven kijken naar hun kind. Dit kan voor onrust en extra prikkels zorgen bij het kind en de andere kinderen. Bij proeflessen wordt er een uitzondering gemaakt omdat het voor kind en ouders nieuw is. Wanneer er bijzonderheden mochten zijn, dient dit van tevoren gemeld te worden bij het personeel van Autifit.

Vakanties/ feestdagen
Tijdens de gebruikelijke vakanties gaan de Autifitlessen niet door. Ruim van tevoren wordt per jaar aangegeven om welke weken dit gaat. Op feestdagen worden er geen Autifitlessen gegeven. Ruim van tevoren wordt aangegeven om welke dagen dit gaat.