Wat is Autifit?

Autifit biedt verschillende Sport- , -Spel en Swingactiviteiten aan de hand van de mogelijkheden van de kinderen met ASS. De kinderen zullen kennis maken met klimmen, klauteren, tik-, bal-, estafette-, thema-, circuit- en parcoursspellen.

Autifit biedt verschillende begeleidingsactiviteiten aan, zowel begeleiding in een groep als individuele begeleiding. De kinderen met ASS krijgen door middel van deze begeleiding hulp bij het plannen, stimuleren en voor bespreken van activiteiten. De kinderen krijgen inzicht in mogelijke gevolgen van besluiten en krijgen hulp bij zich aan regels, afspraken houden. Maar ook aan conditie werken, motoriek ontwikkeling, vertrouwen in zichzelf krijgen, succes ervaringen opdoen en zelfstandigheid zijn van essentieel belang.

De professionele begeleiding bestaat onder andere uit het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, ondersteuning bij het uitvoeren en oefenen van handelingen en vaardigheden die zelfredzaamheid tot doel hebben. Tegelijkertijd wordt er spelenderwijs geoefend aan gedrag- en emotieregulatie, weerbaarheid, grenzen ontdekken en verleggen, omgang met succeservaringen (winnen) en teleurstellingen (verliezen) en verminderen van mogelijk overgewicht.

Tijdens de les hanteren we groepsregels; hoe met elkaar om te gaan en wat doe je als er iets gebeurd wat je niet leuk vindt? Soms kan het ook voorkomen dat de begeleiding moet ingrijpen bij gedragsproblemen. De nadruk ligt op het stimuleren en het inslijpen van ongewenst naar gewenst gedrag.

Individuele begeleiding is gericht op het vergroten van vaardigheden op de volgende gebieden;

  1. Zelfredzaamheid en zelfstandigheid (zelf aan- en uitkleden, kleding ophangen, naar het toilet gaan).
  2. Emotieregulatie en gedrag (o.a. omgaan met boosheid, (faal)angst, verdriet en lastige situaties zoals veranderingen).
  3. Zelfbeeld en zelfvertrouwen. (Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat zou ik willen leren? Wat vind ik leuk?).
  4. Sociale vaardigheden (o.a. omgaan met leeftijdsgenoten, vrienden maken, autoriteit, naar elkaar luisteren, afspraken maken, op je beurt wachten en overleggen).
  5. Oriëntatie in plaats en tijd. (Hoe plan ik mijn tijd? Hoe kom ik van A naar B? Hoe zorg ik dat ik op tijd kom?)
  6. Gezondheid en ADL. (Vergroten van basisvaardigheden die van belang zijn in het dagelijks leven).

Waarom naar Autifit?

We zijn er bij Autifit van overtuigd dat kinderen met ASS het meeste leren in groepsverband. Door met andere kinderen activiteiten te ondernemen komen de kinderen in situaties terecht waarin ze gebruik moeten maken van vaardigheden die ze buiten Autfit ook moeten gebruiken. Het prettige bij Autifit is dat het een oefensituatie is, waardoor moeilijkheden of problemen leiden tot leersituaties en niet tot pijnlijke situaties.

De gymzaal is overzichtelijk en bestaat uit een prikkelarme omgeving waarbij er dus voldoende begeleiding, ruimte en aandacht is voor het individuele kind.
Structuur en voorspelbaarheid vormen hierbij het uitgangspunt.

De oefeningen worden volgens een vast programma aangeboden, zodat het kind van tevoren weet: -wat er gaat gebeuren, -hoe lang het gaat duren en -wat er van hem verwacht wordt.

IMG_3777

IMG_3784

 

 

 

 

 

 

 

Het programma wordt visueel ondersteund door middel van picto’s en woordkaartjes en hangt op een zichtbare plek in de zaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen hebben allemaal hun eigen vaste plek in de kleedkamer en zo ook op de bank waar met de les gestart gaat worden. Dit zorgt voor voorspelbaarheid, duidelijkheid, structuur en veiligheid. Kinderen ervaren dit als prettig.

IMG_3774

IMG_3781

 

 

 

 

 

 

Daarnaast onderhoudt en verbeterd Autifit het praktisch handelen door herhaling, bijsturing en correctie, wat de kans op succeservaringen bevordert.

Plezier, ontlading van de dag en samen bewegen staan bij Autifit op de voorgrond!